Den hjælp plejefamilier modtager fra Opvækst og Læring

Opvækst og Lærings intention er at understøtte jer bedst muligt i jeres vigtige arbejde som aflastningsfamilie og plejefamilie.

Når man er ansat som aflastningsfamilie eller plejefamilie i Faaborg-Midtfyn Kommune, har man mulighed for vejledning, støtte og supervision fra kommunens familieplejekonsulent.

Nedenfor kan I se Opvækst og Lærings serviceniveau i forhold til aflastningsfamilier og plejefamilier.

  • Hvis man har brug for et supervisionsforløb foretages dette ved en pædagogisk psykologisk konsulent, ansat i Opvækst og Læring. Visitationen foregår via kommunens familieplejekonsulent.

  • En plejefamilie får tilbudt besøg af familieplejekonsulenten hver 3. måned eller efter behov. En aflastningsfamilie får besøg af familieplejekonsulenten hver 6. måned eller efter behov.

  • Alle fynske plejefamilier får tilbudt efteruddannelse i form af temadage. Temadagene er udarbejdet i et samarbejde med 7 andre kommuner; Assens, Nyborg, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Langeland og Svendborg.
    Derudover tilbyder Opvækst og Læring kursusaftener for plejefamilier bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kursusaftenerne afholdes i MDvuns-huset i Vester Hæsinge.

  • Såfremt I i jeres netværksgrupper kunne ønske et fagligt input eller andre øjne på en fælles problemstilling eller udfordring, kan I drøfte dette med kommunens familieplejekonsulent.

  • Opvækst og Læring indbyder hvert år alle aflastnings- og plejefamilier til en nytårskur.

Kontakt

Familieplejekonsulent
Susanne Nim Jensen
72 53 49 80

Familieplejekonsulent
Hanne M. Mortensen
72 53 32 94