Den hjælp plejefamilier modtager fra Opvækst og Læring

Opvækst og Lærings intention er at understøtte jer bedst muligt i jeres vigtige arbejde som aflastningsfamilie og plejefamilie.

Når man er ansat som aflastningsfamilie eller plejefamilie i Faaborg-Midtfyn Kommune, har man mulighed for vejledning, støtte og supervision fra kommunens familieplejekonsulent.

Nedenfor kan I se Opvækst og Lærings serviceniveau i forhold til aflastningsfamilier og plejefamilier.

  • Hvis man har brug for et supervisionsforløb foretages dette ved en pædagogisk psykologisk konsulent, ansat i Opvækst og Læring. Visitationen foregår via kommunens familieplejekonsulent.

  • En plejefamilie får tilbudt besøg af familieplejekonsulenten hver 3. måned eller efter behov. En aflastningsfamilie får besøg af familieplejekonsulenten hver 6. måned eller efter behov.

  • Alle fynske plejefamilier får tilbudt efteruddannelse i form af temadage. Temadagene er udarbejdet i et samarbejde med 7 andre kommuner; Assens, Nyborg, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Langeland og Svendborg.
    Derudover tilbyder Opvækst og Læring kursusaftener for plejefamilier bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kursusaftenerne afholdes i MDvuns-huset i Vester Hæsinge.

  • Såfremt I i jeres netværksgrupper kunne ønske et fagligt input eller andre øjne på en fælles problemstilling eller udfordring, kan I drøfte dette med kommunens familieplejekonsulent.

  • Opvækst og Læring indbyder hvert år alle aflastnings- og plejefamilier til en nytårskur.

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt

Familieplejekonsulent
Susanne Nim Jensen
72 53 49 80

Familieplejekonsulent
Hanne M. Mortensen
72 53 32 94

Sekretær
Mette Thomassen
72 53 31 16