Når følelserne møder lovgivningen

På dette kursus sættes der fokus på det gode samarbejde med forvaltningen.

v. Fagspecialist Anja Thorup Vinther og PP konsulent Philip Langhorn, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Afholdes torsdag den 30. januar 2020.

Som plejefamilie, skal man både være i stand til at agere professionel i samarbejdet med kommunen, samtidigt med at man skal være en omsorgsfuld primær familie for barnet/den unge.

Det gode samarbejde mellem plejefamilien og kommunen, kan derfor let påvirkes når lovens intentioner ikke stemmer overens med det som plejefamilien oplever til daglig i deres relation til barnet/den unge.

  • Hvordan spiller vi hinanden gode og skaber et konstruktivt samarbejde, på tværs af lovgivning og de følelser der naturligt er i spil?
  • Dialog er en forudsætning for at lykkes! Men hvordan skabes den gode kommunikation?

Kurset vil sætte fokus på denne svære balance, og give redskaber til at navigere i det, uden at man risikerer at miste fokus på kerneopgaven.

Tilmelding senest den 23. januar 2020 til sekretær Mette Thomassen på telefon 72 53 31 16.