Statusudtalelsen - dit perspektiv og arbejdsredskab

Dette kursus er for dig, som gerne vil blive skarpere på at skrive den gode statusudtalelse.

v. Fagspecialist Anja Thorup Vinther.

Afholdes torsdag den 20. februar 2020.

Dette kursus er for dig, som gerne vil blive skarpere på at skrive den gode statusudtalelse, herunder hvordan I som plejefamilie kan bruge den som aktivt arbejdsredskab og få bragt jeres perspektiv i spil på bedst mulig måde.

Vi vil gå lidt i dybden med selve skabelonen og komme omkring strategier, indhold, konkrete formuleringer og hvordan bekymringer kan komme til udtryk, uden at de bliver konfliktoptrappende.

Vi tager udgangspunkt i den opdaterede version af ICS-metoden, som blev implementeret 01.01.2019, og kurset vil være inspireret af Steen Bach Hansens bog ”Fælles Sprog”.

Tilmelding senest den 13. februar 2020 til sekretær Mette Thomassen på telefon 72 53 31 16.