Supervisionsgruppe for plejefamilier

I supervisionsgruppen stilles der skarpt på de psykologiske temaer, der oftest gør sig gældende for plejebørn.

v. Psykolog Marie-Louise Popp Hansen.

Forløber over 3 gange á 2 timer varighed og finder sted:

  • Mandag den 9. marts 2020 kl. 9-11
  • Mandag den 30. marts 2020 kl. 9-11
  • Mandag den 20. april 2020 9-11

Dette er en lukket supervisionsgruppe, der vil bestå af en blanding af psykoedukation og sagssupervision. Formålet er at stille skarpt på de psykologiske temaer, der oftest gør sig gældende for plejebørn. Der vil være et udviklingsfokus på, hvordan familierne bedst muligt kan understøtte sund læring, trivsel og udvikling hos deres plejebørn, ligesom der vil være mulighed for at arbejde med personlige temaer, der kan være en hindring for den gode relation til plejebørn og bioforældre.

Det er vigtigt, at deltagerne er indstillede på, at der i denne gruppe bliver gået tæt på den enkelte, og man skal være indstillet på at bruge sig selv aktivt i gruppen, ligesom man skal være villig til at tage konkrete situationer fra egen familie op i plenum.

Tilmelding senest den 2. marts 2020 til sekretær Mette Thomassen på telefon 72 53 31 16.