Kursus 1: Hvem sagde barndommen er sorgløs?

Hvad er den voksnes rolle i mødet med det omsorgskrævende barn i sorg?

v/ Pædagogisk Psykologisk Konsulent Jes Dige.

Afholdes torsdag den 27. februar 2020 kl. 8.30-15.00.

Mere end 48.000 børn og unge har mistet en forælder. Mere end 28.000 børn og unge har mistet en søskende. Mere end 29.000 børn og unge oplever vold i hjemmet. Mere end 390.000 børn og unge er skilsmissebørn. Mere end 70.000 børn og unge lever med en psykisk syg forælder. Mere end 48.000 børn og unge har på et tidspunkt en forælder i fængsel. Mere end 80.000 børn og unge lever med en forælder med et misbrugsproblem, mere end 12.000 børn er anbragt udenfor eget hjem.

Et ukendt antal børn og unge lever med forældre eller søskende med en livstruende eller uhelbredelig sygdom.

Hvis vi hertil lægger de mange børn og unge, der bare ikke trives, bliver mobbet eller drillet, bliver udsat for overgreb eller føler sig ensomme, så taler tallene deres eget sprog.

Så hvad er det, vi voksne mener, når vi siger, at ”barndommen er sorgløs” - Er det også børnenes virkelighed og deres egen oplevelse?

De børn, der af forskellige årsager mærker sorg, møder pædagoger/lærere/voksne hver dag i pædagogisk praksis. Hvad er den voksnes rolle er i mødet med det omsorgskrævende barn i sorg?

Indhold

Dagen består af to dele. Først en præsentation af tanker om titlen, hvorfor, forløb og form. Dernæst en dialog med deltagere, personlige processer og arbejdsprocesser.

Vi berører emner som:

  • Betydning af den tidlige tilknytning og de relationer barnet indgår som en del af. Barnets afhængighed af voksen bistand, herunder skolens/institutionens rolle i sorgsituationer.
  • Forskellige problematikker der skal udløse de voksnes bekymring; børn af psykisk syge, børn der mister en søskende/forælder, børn i skilsmisser, de anbragte børn etc.
  • Den store udfordring i mødet med det tavse barn – barnet uden sprog
  • Hvordan gør vi børn til aktører i en fortælling om deres eget liv?
  • Om processen i at få børn i tale - og få børn til at tale

Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup

Tilmelding senest den 6. februar 2020 til sekretær Mette Thomassen telefon på 72 53 31 16.