Kursus 4: Samvær, traumer og tilknytning

På dette kursus sættes der fokus på plejebarnets samvær med familien.

v/ Cand. psych. aut. Henriette Misser.

Afholdes tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 8.30-15.00.

Når et barn anbringes i en plejefamilie, opstår der ofte udfordringer med at få barnets samvær med sin familie til at virke til barnets bedste, så samværet reelt understøtter barnets udvikling i en positiv retning. Der opstår ofte spørgsmål og dilemmaer omkring, hvad det anbragte barn har brug for i forbindelse med samværet med sin familie og netværk for stadig at kunne være i udvikling. Samtidig står plejefamilien med opgaven omkring at håndtere barnets reaktioner på samværet med sin familie, og der kan være mange forskellige fagpersoner i spil med forskellige holdninger i forbindelse med fastlæggelse eller justering af samvær.

Oplægget tager udgangspunkt i, at samværet og dets funktion skal tænkes ind i de mål, der er for anbringelsen som helhed, så vi i højere grad kan se samværet i et udviklingsperspektiv. Henriette vil bl.a. indføre os ind i:

  • Formål med samvær og opgaverne der er forbundet med dette for såvel barnet som dets forældre
  • De forskellige tilknytningsformer
  • Det traumatiserede barns typiske reaktioner
  • Hvordan får vi barnets stemme frem - og hvem har hvilke roller i forhold til at understøtte barnets udvikling?


Underviser Cand. psych. aut. Henriette Lieblein Misser er psykologfaglig leder på døgninstitutionen Godhavn og har de seneste 15 år beskæftiget sig med såvel terapi, supervision og undervisning som ledelse inden for behandlingsområdet. Henriette er desuden fast tilknyttet Socialstyrelsens specialistenhed og er fast tilknyttet underviser for Seminarer.dk. Hun har i sit arbejde og sit forfatterskab fokus på, hvordan vi kan bidrage til at optimere de eksisterende behandlingstilbud og skabe konsistens, kontinuitet og udvikling i anbragte børns liv. Henriette udkommer med en ny bog i efteråret 2019 "Pædagogisk behandling - når pædagogik og psykologi mødes".

Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup.

Tilmelding senest den 17. september 2020 til metnt@fmk.dk .