Honorering af aflastningsfamilier

Hvis I ansættes som aflastningsfamilie i kommunen, vil der blive udarbejdet en kontrakt.

Kontrakten indeholder blandt andet forhold, der vedrører:

  • Plejevederlagets størrelse
  • Kost og logi
  • Særydelser i forbindelse med opgaven
  • Øvrige aftaler i forbindelse med opgaven.

Vederlaget fastsættes dels efter barnets belastningsindikatorer og dels efter opgavens art og omfang. Der skal ved kontraktens indgåelse også tages stilling til de opgaver, der følger med udover plejeopgaven.

Beregningsgrundlaget er vederlag, som fastsættes af Socialministeriet. Beløbet er skattepligtigt. Herudover udbetales et omkostningsbeløb (kost- og logi samt almindelige daglige fornødenheder). Dette beløb er fastsat af Socialministeriet og er skattefrit.

Læs mere om taksterne i KL's taksttabel gældende for 2019.

Sammen med plejekontrakten udleveres uddybende oplysningsmateriale blandt andet ferieregler for plejefamilier, vejledende retningslinjer vedr. særydelser m.v.

Herudover får I transportudgifter dækket, når I henter og bringer barnet, hvilket honoreres med statens lave kørselstakst.

Læs uddybende informationer i "Tillæg til aflastningskontrakt".

Kontakt

Familieplejekonsulent
Susanne Nim Jensen
Mail suje@fmk.dk

Familieplejekonsulent
Hanne M. Mortensen
Mail hammo@fmk.dk

Sekretær
Mette Nets Thomassen
Mail metnt@fmk.dk

Kontakt via Digital Post

Kontakt os via Digital Post

Hvis I som plejefamilie får en ledig plads, så kontakt os gerne via Digital Post.