Tillæg til aflastningskontrakten

Sammen med aflastningskontrakten udleveres uddybende oplysningsmateriale blandt andet ferieregler for aflastningsfamilier, vejledende retningslinjer vedr. særydelser m.v.

Fold alle ud

Indskrivningsbeløb

I forbindelse med etablering af et aflastningsforhold forventes det at I som aflastningsfamilie stiller et værelse med en seng og kommode/skab til rådighed.

Socialrådgiveren foretager en konkret vurdering af barnets aktuelle behov for udstyr – udgangspunktet er at barnet selv medbringer skiftetøj, sko m.m.

Aflastningsdøgn

Aflønning sker pr. døgn.

Døgnet starter når barnet ankommer til jer, eller når I henter barnet.

Aftalen mellem jer og barnets forældre SKAL laves således, at hvis aflastningsforholdet eksempelvis starter kl. 14 om fredagen, skal det afsluttes senest kl. 14 søndag. Hvis barnets forældre ikke overholder aftaler, således at aflastningsforholdet trækker ud, skal I kontakte barnets socialrådgiver.

Arbejdssedler

For at få udbetalt løn skal I fremsende arbejdssedler til Opvækst og Læring. Barnets socialrådgiver skal have modtaget arbejdssedlerne senest den første hverdag hver måned. Ved senere modtagelse kan vi ikke nå at behandle lønnen og udbetalingen vil blive skubbet til den følgende måned.

I får udleveret arbejdssedler ved at henvende jer til barnets socialrådgiver i Opvækst og
Læring.

Familieplejekonsulenten

I vil løbende få besøg af familieplejekonsulenten fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Familieplejekonsulenten hjælper jer med råd, vejledning og supervision i forhold til aflastningsforholdet. I er velkomne til selv at kontakte familieplejekonsulenten, når I har brug for det.

Befordringsgodtgørelse

Almindelig kørsel til fritidsaktiviteter, legeaftaler mv. er indeholdt i beløbet til kost- og logi. Kørsel til behandling, samvær o. lign., der er beskrevet i handleplanen, dækkes efter statens lave takst.
Barnets socialrådgiver skal have modtaget køresedler senest den første hverdag hver måned. I får udleveret køresedler ved at henvende jer til barnets socialrådgiver i Opvækst og Læring.

Aktiviteter

Alle almindelige daglige aktiviteter I laver med aflastningsbarnet er dækket i beløbet til kost og logi.
Hvis I ønsker tilskud til at tage barnet med til særlige aktiviteter, skal I ansøge om dette hos barnets socialrådgiver inden aktiviteten. Ved beløb over 200 kr. vil vi gerne have jeres ansøgning tre uger inden for at være sikker på at kunne nå at behandle den.

Socialrådgiveren behandler ansøgningen ud fra en konkret vurdering af barnets behov, der er
beskrevet i handleplanen.

Efter aktiviteten skal I aflevere bilag til barnets socialrådgiver for at få den godkendte udgift dækket.

Kurser

Hvert år får I tilsendt et kursuskatalog med mange forskellige kurser, som I er velkomne til at deltage i. Kurserne er gratis.

I kan også finde kursusoversigten her.

Ferie

Som aflastningsfamilie er I omfattet af ferieloven.

Forsikring

Som aflastningsfamilie er man kun undtagelsesvis dækket af forsikring hvis aflastningsbarnet laver skader på jeres ting. Mindre skader er altid indeholdt i beløbet til kost og logi. Er I udsat større skader eller hærværk, forårsaget af jeres aflastningsbarn, kan der i hver enkelt tilfælde ske en forhandling med Opvækst og Læring.

Aflastningsbarnet er kun dækket af ulykkesforsikring hvis forældremyndighedsindehavere har tegnet en sådan.

I er som aflastningsfamilie omfattet af Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejdsskadeforsikring.

Statusrapport

To gang om året skal I skrive en statusrapport – det er en del af arbejdet som aflastningsfamilie. I særlige tilfælde kan socialrådgiveren bede om en ekstra statusrapport, hvis der er nødvendigt for behandlingen af barnets sag.

To gange om året tilbyder vi kursus i skrivning af statusrapport – I kan finde datoerne i vores
kursuskatalog.