Honorering af plejefamilier

Hvis I ansættes som plejefamilie i kommunen, vil der blive udarbejdet en kontrakt.

Kontrakten indeholder blandt andet forhold, der vedrører:

  • Plejevederlagets størrelse
  • Kost og logi
  • Øvrige aftaler i forbindelse med opgaven.

Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel

Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog den 14. maj 2018 en ny vederlagsmodel for fuldtidsplejefamilier – Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel. Modellen blev fuldt implementeret 1. januar 2019.

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder ikke plejeforældre fastansættelse som kommunalt ansatte lønmodtagere såsom skolelærere eller pædagoger. Plejeforældre bliver i stedet vederlags-/honorarlønnet for plejeopgaven ved indgåelse af kontrakt.

Vederlaget fastsættes dels efter barnets belastningsindikatorer og dels efter opgavens art og omfang. Fastansættelsen af honorering sker ud fra en gennemsnitsbetragtning. Gennemsnitsbetragtningen knytter sig til "den gennemsnitlige plejeopgave" fordelt over den tid anbringelsen forventes at vare, hvilket betyder, at honoreringen som udgangspunkt fastholdes på samme størrelse gennem hele anbringelsesperioden. Der skal ved kontraktens indgåelse også tages stilling til de opgaver, der følger med udover plejeopgaven.

Vederlagstaksten reguleres årligt af Socialministeriet. Beløbet er skattepligtigt. Herudover udbetales et omkostningsbeløb (kost- og logi samt almindelige daglige fornødenheder). Dette beløb er fastsat af Socialministeriet og er skattefrit.

Læs mere om taksterne i KL's taksttabel.

Specifikke vejledninger til modellen kan læses her:

Vejledning til kriterier for vederlagsniveauer i Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel.

Eksempler på væsentlige ændringer i plejeopgaven, som kan afstedkomme genforhandling af vederlagsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel.

Udvidet vejledning til Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel for plejefamilier.

Øvrige forhold

Sammen med plejekontrakten udleveres uddybende oplysningsmateriale i Tillæg til familieplejekontrakt.

Læs uddybende informationer i "Tillæg til familieplejekontrakt".

Kontakt

Familieplejekonsulent
Susanne Nim Jensen
72 53 49 80

Familieplejekonsulent
Hanne M. Mortensen
72 53 32 94