Eksempler på væsentlige ændringer i plejeopgaven i Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel

Væsentlige ændringer i plejeopgaven, som kan afstedkomme genforhandling af vederlagsniveauet 

Kommunen bør ved aftaleindgåelsen gøre plejefamilien bekendt med – og samtidig indføje i aftalen, at honoreringen fastholdes på samme størrelse gennem hele anbringelsesforløbet. Hvis der opstår væsentlige ændringer i plejeforholdet, som man ikke havde mulighed for at forudsige, og som derfor ikke er taget med i den gennemsnitlige vurdering af opgaven, vil der ekstraordinært blive tale om ny vederlagsdrøftelse.
 

Eksempel:

Plejefamilien har et plejebarn, der er anbragt på grund af forældrenes voldelige overgreb. Barnet bliver anbragt, da det er under 1 år gammelt. Plejefamilien modtager honorering på niveau 1, baseret på, hvordan plejebarnets forventede udvikling forløber gennem den planlagte anbringelsesperiode. Der er således en fast månedlig honorering gennem hele anbringelsesforløbet. Ved fastsættelsen af honoreringen blev der taget højde for, at der i en periode skulle skabes trygge rammer for barnet, men at det efterfølgende ville kunne gå i institution på lige fod med andre børn. Forældrene har ikke kontakt med barnet. Det viser sig sidenhen, at barnet har en hjerneskade på grund af volden, der gør, at barnet vil have svært ved at fungere på lige fod med normale børn. Barnet skal løbende stimuleres i sin udvikling, hvilket gør, at den ene af plejeforældrene er nødt til at være hjemme ved barnet i en periode. Da de forudsætninger, der blev lagt til grund ved indgåelsen af den oprindelige aftale mellem plejefamilien og kommunen, nu er væsentligt ændrede, bliver honoreringen sat op til niveau 3.
 

Eksempel:

Plejefamilien har et tiårigt barn, som har været anbragt siden seks års-alderen, som har et godt samvær med sin biologiske mor. Den biologiske mor får et tilbagefald i sit misbrug og kan ikke have sit barn fast på samvær, og når der er samvær, er det efterfølgende alvorlige reaktioner fra barnet. Samtidig er det en mor, der begynder at ringe til plejefamilien på forskellige tider af døgnet og gentagne gange taler om, at hun ikke ønsker barnet anbragt i plejefamilien. Da de forudsætninger, der blev lagt til grund ved indgåelsen af den oprindelige aftale mellem plejefamilien og kommunen, nu er væsentligt ændrede, bliver honoreringen sat op til et andet niveau.
 
Der gøres opmærksom på, at disse eksempler ikke er udtømmende.