Nyhedsbrev for plejefamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune

Center for Opvækst og Læring udsender nyhedsbreve, som er målrettet plejefamilierne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nu er 2019 ved at rinde ud og vi sender hermed årets sidste nyhedsbrev fra plejefamilieområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ny Chef for Opvækst og Læring.

Vi har desværre også måtte sige farvel til to ledere. Koncernchef Michael Gravesen og myndighedschef Anne-Marie Storgaard.

Den 1. december kunne vi byde velkommen til Christian Elmelund-Præstekær som ny chef for Opvækst og Læring. Han kommer fra en stilling som institutleder på Syddansk Universitet.


I 2019 er der flere socialrådgivere, der er gået på barsel, deriblandt fagspecialist Pia Bjørnhart Schmidt.

Kurser

Vi har i årets løb haft mange spændende kurser både internt og i samarbejde med de andre fynske kommuner.


I 2020 har vi igen, i samarbejde med de andre fynske kommuner, fået sammensat et spændende og varieret kursusprogram. Denne gange med to kursusdage som er halvdags.


Vi udbyder også i 2020 vores egne interne kursusaftener i MDvuns-huset.


Bemærk i øvrigt at der tilbydes spændende og gratis kurser i AMU-regi. Det er et samarbejde mellem Plejefamiliernes Landsforening, VIA og UC-Syd, der samarbejder om at udbrede kendskabet til PUP, Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier.


Se betingelser for VEU-godtgørelse på www.veug.dk


For mere information til PUP skal du gå ind på www.efteruddannelse.dk

Rekrutteringsaften

Vi havde vores egen rekrutteringsaften i november. Der kom en del interesserede. Vi havde besøg af to dygtige plejemødre, som var gode til at fortælle om deres liv som plejefamilie, på både godt og ondt. Der var en rigtig god stemning, og vi håber, at vi kan byde mange nye plejefamilier velkommen til i år 2020.


I år havde vi, som noget nyt, nogle opslag på Facebook i forbindelse med vores egen rekrutteringsdag. Dette viste sig at være en succes.


Vi havde desuden, sammen med de andre fynske kommuner, en stor fælles rekrutteringsdag i Odense i august måned. Der var ligeledes stor tilslutning.

TSOP

TSOP står for: Tæt støttede opstartsforløb for plejefamilier.


Den 01.07.2019 trådte en ny lov i kraft. Af denne fremgår det, at vi som kommune skal tilbyde plejefamilier intensiv støtte i opstarten af en familieplejeanbringelse. Støtten skal iværksættes inden for det første halve år af barnets anbringelse.


Her i FMK er det besluttet, at vi som familieplejekonsulenter skal stå for undervisningen af TSOP-forløbet.


Vi har været på et 5 dages kursus ved Socialstyrelsen, hvor vi den sidste dag blev certificeret til at kunne undervise i de forskellige moduler. Vi har øvet os på flere plejefamilier, der har været hjælpsomme med at stille sig til rådighed. Nu glæder vi os til at få det fast implementeret i forbindelse med nye anbringelser.

Nytårskur

Vi afholder nytårskur mandag den 20. januar 2020 i X-huset.

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt

Familieplejekonsulent
Susanne Nim Jensen
72 53 49 80

Familieplejekonsulent
Hanne M. Mortensen
72 53 32 94

Sekretær
Mette Thomassen
72 53 31 16