Tæt Støttede Opstartsforløb for Plejefamilier (TSOP)

Socialstyrelsens Tæt Støttede Opstartsforløb for Plejefamilier, TSOP, er målrettet plejefamilier, som får et nyt barn eller ung i anbringelse.

Det har til formål at sikre, at anbringelsen kommer godt fra start, og at sammenbrud derfor forebygges.

I Faaborg-Midtfyn Kommune står familieplejekonsulenterne for undervisning af plejefamilier, når et barn bliver anbragt i en familie.
 
TSOP er bygget op over 6 generelle- og 9 temamoduler. Til hvert modul har Socialstyrelsen udarbejdet materiale herunder E-læring og logbog. Et forløb svarer til 3 hele kursusdage. De er bygget op af en varighed på max. 3 ½ time pr. gang. Undervisningen kan tilrettelægges individuelt eller som gruppeforløb.
 
Undervisningen bliver tilrettelagt i samarbejde mellem plejefamilien og familieplejekonsulenten.
 
For yderligere information er I velkomne til at kontakte familieplejekonsulenterne eller på www.tsop.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring