Forældrerådslagning

Forældrerådslagning er en metode til mere holdbare løsninger, hvor der er bekymring for en gruppe børn eller unge.

Hvad er en forældrerådslagning?

Forældrerådslagning er en metode til mere holdbare løsninger, hvor der er bekymring for en gruppe børn eller unge. Forældrerådslagningen kan være vejen til gode beslutninger for en gruppe børn eller unge.

Når en gruppe børn eller unge ikke trives eller har en adfærd, der vækker bekymring, vil vi gerne samle forældrene og andre voksne til et fællesmøde, en såkaldt forældrerådslagning. Forældrene vil få information om gruppens dynamik og adfærd og får mulighed for at byde ind med gode ideer og lægge planer for børnene eller de unge.

Forældrerådslagning sætter ind, hvor der er en bekymring for en gruppe børn eller unges trivsel og adfærd, og hvor der er behov for at finde en løsning for gruppen.

Hensigten med forældrerådslagning er på struktureret vis at involvere forældregruppen i arbejdet med børnene eller de unge, og i den forbindelse at styrke de enkelte forældre i deres forældrerolle. Forældrene opnår indflydelse på de planer, der lægges, og de beslutninger, der træffes på baggrund af bekymringen.

Hvad sker der i en forældrerådslagning?

Forældrerådslagningen er et møde der deles op i 3 dele:

1. del
Første del er information.
Her deltager forældrene sammen med relevante fagpersoner, der vil informere om situationen, og forældrene vil kunne stille afklarende spørgsmål til fagpersonerne.

2. del
Anden del handler om, hvad forældrene vil gøre.
Her sidder forældrene i et rum og taler om, hvordan de synes, man kan nå frem til en forandring for børnene eller de unge. Målet er, at forældrene, som kender børnene eller de unge bedst, kommer frem til en plan, som de er enige om.

3. del
Tredje del handler om, at forældrene fremlægger deres plan.
Fagpersonerne fremlægger ligeledes en plan og den samlede plan formuleres og underskrives af alle parter.

Forældrerådslagningen organiseres af en samordner

Forældrerådslagningen bliver arrangeret af en samordner. Samordneren besøger alle deltagende forældre/familier. Samordneren er neutral og har dermed ikke kendskab til barnet eller den unge og familien. Samordneren er en person, som er ansat til denne opgave, men som er uafhængig af Opvækst og Læring.

Samordnerens opgave er at organisere forældrerådslagningen, og samordneren fungerer som mødestyrer. Samordneren er samtidig vært ved mødet og sørger for lokale, mad og andet praktisk.

Samordneren udpeger en ordstyrer og referent blandt mødedeltagerne.

Kontakt til Center for Opvækst og Læring

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 53 30 00