Henvendelse vedrørende børn med indlærings-, trivsels- og udviklings-problemer

Kommunen yder rådgivning og vejledning til familier, institutioner og skoler vedrørende børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Det kan eksempelvis dreje sig om børn med sproglige eller indlæringsmæssige vanskeligheder eller børn, hvis trivsel, adfærd og samspil med andre børn og voksne vækker bekymring. Du bedes være opmærksom på, at du skal anvende et særligt underretningsskema, når du vil underrette.

Det kan også dreje sig om børn og unge med forskellige former for funktionsnedsættelse eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Du bedes sende indsatsplanen på barnet via digital post.

Du er altid velkommen til at kontakte en PP-konsulent direkte.

Kontakt til Center for Opvækst og Læring

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 53 30 00 vedrørende dit barn.