Information til informatører ved familierådslagninger

En informatør er en fagperson, som i første del af familierådslagningen giver information om barnet eller den unge til familien og netværket.

Hvad er en informatør?

En informatør er en fagperson, som i første del af familierådslagningen giver information om barnet eller den unge til familien og netværket. Informationen skal give familierådslagningen så godt et beslutningsgrundlag som muligt.

Informatøren aflønnes ikke.

Informatøren kontaktes efterfølgende af medarbejderen fra Opvækst og Læring eller samordneren med henblik på at aftale en dato for familierådslagningen.

Informatørens rolle

Informatørens information skal være et kort oplæg – max 10 min. Medarbejderen fra Opvækst og Læring er vejledende i forhold til indholdet. Oplægget skal i et almindeligt sprog beskrive generelle forhold vedr. problematikken samt barnets eller den unges aktuelle situation med vægt på styrker og ressourcer.

  • Oplægget kan udtrykke bekymringer for barnets eller den unges situation.
  • Oplægget skal også på en konstruktiv måde komme ind på det, som er svært for barnet eller den unge
  • Oplægget må ikke indeholde forslag til løsninger

Oplægget skal sendes til initiativtageren fra Opvækst og Læring inden familierådslagningen, så initiativtageren er bekendt med oplæggets indhold.

Oplægget skal gennemgås med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren i så god tid som muligt inden familierådslagningen.

Barnet eller den unge og familien skal godkende den del af oplægget, der
konkret omhandler dem. Informatøren har tavshedspligt om den viden, man bliver bekendt med i forløbet.

Informatørens rolle slutter, når oplægget er holdt.

Kontakt til Center for Opvækst og Læring

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 53 30 00