Rådgivningsforløb

Kommunen tilbyder forebyggende tilbud til børn og unge, deres familier samt til personale i dagpleje, daginstitutioner og på skoler.

Vi arbejder med en bred vifte af tilgange og metoder, der alle er helhedsorienterede, tværfaglige og inddragende.


Læs Kvalitetsstandarden vedr. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde (åbner i nyt vindue).

 

Vi tilbyder følgende rådgivningsforløb

 • Sparring og supervision til forældre og fagpersoner
 • Pædagogiske og psykologiske undersøgelser og vurderinger, herunder PPR opgaver jf. Folkeskoleloven
 • Vejledende og rådgivende forløb for fagpersoner og familier, herunder tværfaglig vejledning
 • Samtaleforløb for børn, unge og deres familier
 • Gruppeforløb for børn, unge og deres familier
 • Faglige oplæg til dagplejere, pædagoger, lærere og forældre
 • Oplæg til børn og unge
 • Opsøgende og forebyggende arbejde i dagpleje, daginstitutioner og skoleklasser
 • Netværksmøder
 • Forudsigelsesmøder 
 • Familierådslagninger

Kontakt til Center for Opvækst og Læring

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 53 30 00 for en nærmere drøftelse af vores tilbud.