Selvmordsforebyggelse for børn og unge

Der bør altid laves en vurdering af selvmordsrisiko, når der er mistanke om selvmordsadfærd hos et barn eller en ung.

Hvad er Selfo-teamet?

Selfo-teamet er et tværfagligt team, der har en rådgivende og koordinerende funktion i sager, hvor børn og unge har selvmordstanker eller selvmordsadfærd.

Selfo-teamet kan desuden lave en risikovurdering af børn og unge, der udviser alvorlig selvskadende adfærd.

Selfo-teamet vurderer selvmordsrisiko

Der bør altid laves en vurdering af selvmordsrisiko, når der er mistanke om selvmordsadfærd hos et barn eller en ung på grund af konkrete tanker, planer eller handlinger. På baggrund af fagpersoners samtaler med barnet eller den unge vurderer Selfo-teamet risikoniveauet og anbefaler en behandlingsplan.

Har du behov for Selfo-teamets vurdering?

  • Er du forælder og er du bekymret for dit barns adfærd, kan du altid ringe til Opvækst og Læring for råd og vejledning på tlf. 72 53 30 00. Sekretæren vil sørge for at formidle din bekymring videre til Selfo-teamet, som vil kontakte dig i løbet af få dage.

  • Er du fagperson, og er du bekymret for et barn eller en ung, der har selvmordsadfærd eller udviser alvorlig selvskadende adfærd, kan du kontakte Selfo-teamet, der står til rådighed med faglig sparring og risikovurdering.

Selfo-teamet

Selfo-teamet er Opvækst og Lærings specialistteam på området, og teamet står til rådighed hver onsdag kl. 12.30–14.00.

Selfo-teamet kan kontaktes via sikker mail.

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt til Center for Opvækst og Læring

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 53 30 00.