Selvmordsforebyggelse for børn og unge

Der bør altid laves en vurdering af selvmordsrisiko, når der er mistanke om selvmordsadfærd hos et barn eller en ung.

Selfo-teamet vurderer selvmordsrisiko

Selfo-teamet er et tværfagligt team, der har en rådgivende og koordinerende funktion i sager, hvor børn og unge har selvmordstanker eller selvmordsadfærd.

På baggrund af fagpersoners samtaler med barnet eller den unge vurderer Selfo-teamet risikoniveauet og anbefaler en behandlingsplan.

Læs mere

Pjece vedr. selvmordsforebyggelse for børn og unge

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt til Center for Opvækst og Læring

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 53 30 00.