SSP

Kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, de Sociale myndigheder og Politiet

Fold alle ud

Hvad er SSP

SSP står for et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politiet.

Formålet er at fremme trivsel blandt børn og unge, og på den måde mindske risikoen for uhensigtsmæssig adfærd, samt at understøtte en effektiv og koordineret indsats i forhold til børn og unge.

SSP-samarbejdet har særligt fokus på den brede generelle forebyggende indsats, rettet mod aldersgruppen 10-18 år og deres forældre.

Som forældre til en ung kan SSP-medarbejderne være med til at støtte de unge til et godt og sundt ungeliv sammen med samarbejdspartnere fra alle grene af kommunen.

En del af SSP's arbejdsområde ligger i folkeskolen bl.a. gennem undervisning og forældremøder.

En anden del af SSP's arbejdsområde ligger i at reagere på henvendelser fra eksempelvis lærere, forældre, klubmedarbejdere etc. omkring uhensigtsmæssig adfærd.
Du kan henvende dig med spørgsmål eller brug for råd og vejledning til en af vores SSP-konsulenter.

SSP Medarbejdere

SSp-konsulent - Område Syd

Kim Aas Christensen
72 53 17 15
kaa@fmk.dk

SSP-konsulent - Område Midt

Betina Karlby
72 53 83 58 
bkarl@fmk.dk

SSP-konsulent - Område Nord

Rikke Lausten
72 53 83 56
rilau@fmk.dk

Formål og vision

Formål

SSP-samarbejdet har som overordnede mål:

 • At forebygge kriminalitet, og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.
 • At opfange faresignaler og udviklingstendenser i bekymrende adfærd.
 • At sikre bedst mulig trivsel i målgruppen og derved fastholde en lav kriminalitetsfrekvens blandt børn og unge i kommunen.

Vision

 • At alle unge i Faaborg-Midtfyn har mulighed for et godt og trygt børne- og ungdomsliv.
 • At udvikle en forebyggelsesindsats, der medvirker til et lavt kriminalitetsniveau blandt kommunens børn og unge.
 • At etablere og kvalificere en hurtig og målrettet forebyggende indsats i forhold til konkrete børn og unge, der i særlig grad udviser risikoadfærd.

Forældresamarbejde

Som forælder er det helt normalt at blive i tvivl, når man skal tackle de mange spørgsmål og udfordringer der kommer, når man har en teenager i huset.

De fleste spørger familie eller venner til råds, når de står med et dilemma. Det kan også være en god idé at tage kontakt til dit barns venners forældre for at høre, hvordan de håndterer lignende spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte en SSP konsulent. Vi lægger stor vægt på samarbejdet med jer forældre.

Unge

Du bliver som ung mødt af masser af udfordringer og valg. Nogle af dem er nemme at tackle, mens andre er svære at finde ud af. Det er helt almindeligt at have det sådan. Ligesom det også er almindeligt i perioder, at have svært ved at finde ud af, hvem man selv er.

Dine forældre er for det meste de bedste at snakke med om disse ting. Nogle gange kan der måske opstå problemer, du gerne vil snakke med en anden voksen end dine forældre om. Der vil altid være en voksen på din skole, der kan hjælpe dig. Enten din klasselærer eller en anden, du er tryg ved. Du skal bare spørge.

Det er også rigtigt godt at snakke med dine venner. Men du skal huske, at de også er unge, og sikkert har de samme problemer som dig. Derfor er det måske ikke der, de rigtige svar på dine problemer skal findes. Du skal vide, at du også altid er meget velkommen til at tage kontakt til en SSP konsulent. Vi er her for dig og vil altid gerne snakke.

Samarbejdspartnere

SSP samarbejdet er et beredt samarbejde mellem mange interessenter, der har med børn og unge at gøre.

 • Ungdomsskolen
 • Ungdomsklubben
 • Politi
 • UU vejleder
 • Misbrugscenteret
 • Andre afdelinger af kommunen
 • Erhvervsdrivende
 • Sportsklubber
 • Produktionsskolerne
 • Friskoler
 • Folkeskoler
 • Gymnasium