Eksamensbeviser

Har du mistet dine eksamensbeviser, kan du her finde oplysninger om, hvordan du får dokumentation for dine eksamensresultater

Eksamensbeviser fra folkeskolen

Har du mistet dit afgangsbevis fra folkeskolen, er det afgørende, hvornår du gik ud af skolen.

Er du gået ud af folkeskolen før 31. december 2007

Hos Rigsarkivet kan du få dokumentation for dine eksamensresultater.

Er du gået ud af folkeskolen efter 1. januar 2008

Du kan bestille kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen via borger.dk.

Ungdomsuddannelser

Har du mistet dit eksamensbevis fra gymnasiet, er det afgørende, hvornår du gik ud af gymnasiet.

Er du gået ud af gymnasiet før 31. december 2009

Du kan få dokumentation for dine eksamensresultater hos Rigsarkivet.

Er du gået ud af gymnasiet efter 1. januar 2010

Du skal kontakte det gymnasium, hvor du tog eksamen.

Videregående uddannelser

For nogle videregående uddannelser har Rigsarkivet eksamensresultater frem til 2011.

Alternativt skal du kontakte uddannelsesinstitutionen.