Erhvervsrygsækken

Eleverne i Faaborg-Midtfyn Kommune kommer til at møde en vifte af forskellige erhvervsvirksomheder og opleve, at det de lærer i matematik bruges i den virkelige verden.

Erhvervslivet og Faaborg Midtfyn Kommune er gået sammen for at give de unge større indsigt i forskellige erhvervsvalg.
Målet er, at alle elever 4. til 9. klassetrin i Faaborg Midtfyn Kommune på sigt skal på velplanlagte virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning. Besøgene skal give eleverne viden om mange forskellige virksomheds- og uddannelsestyper. Derudover oplever de at lære matematik i og omkring de situationer, hvor den rent faktisk bruges i den virkelige verden. Det skal give et langsigtet og bæredygtigt kvalitetsløft til samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet.

Eleverne

Undervisningen skal tilrettelægges så eleverne oplever en autentisk undervisning, der afspejler den verden, de lærer om. Eleverne deltager i eksemplariske undervisningsforløb inden for matematik med minimum et virksomhedsbesøg pr. år. Her oplever de forskellige uddannelsestyper i form af medarbejdere, der er ansat på forskellige virksomheder. De får udvidet deres horisont både i forhold til, hvilke forskellige virksomheder, der findes i vores kommune, og indsigt i hvor mange forskellige typer af jobs, der er på de enkelte virksomheder. Derudover får de indblik i, hvordan den samme uddannelse kan udvikle sig til vidt forskellige jobs. Eleverne møder gode rollemodeller, ser ting, de ikke troede fandtes, og finder ud af, at skolegang er vigtig - de ser, at det, de lærer i folkeskolen, afspejler den verden, de lærer om.

Lærerne

Formålet for lærerne er, at de møder og får viden om virksomheder af forskellig størrelse og branchetype. De bliver i stand til at planlægge og gennemføre undervisning i autentiske læringsmiljøer ude på virksomhederne. Lærerne får indtryk og inspiration fra en anden virkelighed, og deres opgave er at kunne screene og identificere en række temaer og emner, der har potentiale for kobling til den matematik, de er forpligtede på.  Projektet er også tænkt som en mulighed for at opkvalificere faget Uddannelse og Job, samt som led i at re-tænke erhvervspraktikken.

Erhvervslivet

Projektet imødekommer de erhvervsdrivendes ønsker om en stærkere forbindelse mellem skoler og erhvervsliv i kommunen. Virksomhederne bliver mere synlige for både elever og deres forældre, og eleverne vil komme til at opleve mangfoldigheden af jobmuligheder, som senere kan være med til at sætte retning for deres valg af uddannelse og efterfølgende karriere. Det er et helt særligt opmærksomhedspunkt, at forældrene inddrages i at se disse mange jobmuligheder, da de har meget stor indflydelse på deres børns uddannelsesvalg.