Flersprogede elever

Elever, der lige er ankommet til kommunen, og som ikke taler dansk eller meget lidt dansk, skal modtage undervisning i basisdansk.

Modtagelsesklasser

Undervisningen i basisdansk foregår i en modtagelsesklasse. Faaborg-Midtfyn Kommune har modtagelsesklasser, som underviser nyankomne elever, på nedenstående skoler:

•    Brahesminde Skole i Horne, 0. – 3. kl
•    Nordagerskolen i Ringe, 0. – 6. kl.
•    UngOdense på Kold College, 7. – 9. kl.

Elever bliver henvist til modtagelsesklasserne af kommunens flersprogskonsulent.

Undervisningen

Elever får efter individuelle vurderinger undervisning i dansk som andetsprog, og dansk som andetsprog indgår desuden i den almene undervisning.

Udslusning til almindelig klasse

Efterhånden som eleverne bliver bedre til dansk, bliver de lidt efter lidt sluset ud i en almindelig klasse nogle timer om ugen. Eleverne bliver sluset ud til distriktsskolen efter højst 2 år i modtagelsesklasse.

Her skal du henvende dig

Hvis du har et flersproget barn, skal du henvende dig til flersprogskonsulenten i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du kan se kontaktoplysninger til højre på siden.

Kontaktoplysninger

Center for Opvækst og Læring
tlf. nr. 72 53 30 00.

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring