Flersprogede elever

Elever, der lige er ankommet til kommunen, og som ikke taler dansk eller meget lidt dansk, skal modtage undervisning i basisdansk.

Modtagelsesklasser

Undervisningen i basisdansk foregår i en modtagelsesklasse. Faaborg-Midtfyn Kommune har 9 modtagelsesklasser, som underviser nyankomne elever.

Modtagelsesklasserne er placeret på:

•    Brahesminde Skole i Horne, 0. – 6. kl
•    Nordagerskolen i Ringe, 0. – 6. kl.
•    Broskolen i Årslev, 7. – 9. kl.

Elever bliver henvist til modtagelsesklasserne af kommunens flersprogskonsulent.

Undervisningen

Elever får efter individuelle vurderinger undervisning i dansk som andetsprog, og dansk som andetsprog indgår desuden i den almene undervisning.

Udslusning til almindelig klasse

Efterhånden som eleverne bliver bedre til dansk, bliver de lidt efter lidt sluset ud i en almindelig klasse nogle timer om ugen. Eleverne bliver sluset ud til distriktsskolen efter højst 2 år i modtagelsesklasse.

Her skal du henvende dig

Hvis du har et flersproget barn, skal du henvende dig til flersprogskonsulenten i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Skriv til opvaekstoglaering@fmk.dk eller ring på telefonnummer 72 53 30 00.

Procedurer og vejledning for flersprogsområdet

I arbejdet med flersprogede børn er der udarbejdet notat med procedurer og vejledning til området.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Flersprogskonsulent Sira Hechmann Knudsen
tlf. nr. 72 53 31 30

Flersprogskonsulent Mik Højland Fabricius
tlf. nr. 72 53 32 93

 

 

 

 

 

Kontakt

Mail: opvaekstoglaering@fmk.dk
Telefon 72 53 30 00