Flersprogede elever

Elever, der lige er ankommet til kommunen, og som ikke taler dansk eller meget lidt dansk, skal modtage undervisning i basisdansk.

Modtagelsesklasser

Undervisningen i basisdansk foregår i en modtagelsesklasse. Faaborg-Midtfyn Kommune har modtagelsesklasser, som underviser nyankomne elever, på nedenstående skoler:

•    Brahesminde Skole i Horne, 0. – 3. kl
•    Nordagerskolen i Ringe, 0. – 6. kl.
•    UngOdense på Kold College, 7. – 9. kl.

Elever bliver henvist til modtagelsesklasserne af kommunens flersprogskonsulent.

Undervisningen

Elever får efter individuelle vurderinger undervisning i dansk som andetsprog, og dansk som andetsprog indgår desuden i den almene undervisning.

Udslusning til almindelig klasse

Efterhånden som eleverne bliver bedre til dansk, bliver de lidt efter lidt sluset ud i en almindelig klasse nogle timer om ugen. Eleverne bliver sluset ud til distriktsskolen efter højst 2 år i modtagelsesklasse.

Her skal du henvende dig

Hvis du har et flersproget barn, skal du henvende dig til flersprogskonsulenten i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du kan se kontaktoplysninger til højre på siden.

Kontaktoplysninger

Center for Opvækst og Læring
tlf. nr. 72 53 30 00.