Folkeskoler

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi 10 folkeskoler. De arbejder for at give vores elever spændende, sammenhængende og aktive skoledage med masser af input fra lokalområdet og samfundet omkring os.

Folkeskoler

I folkeskolen i Faaborg-Midtfyn arbejder vi målrettet på at realisere folkeskolereformen. Derfor har vi udarbejdet ’Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune’. Det er den politiske vision for, hvordan vi vil realisere reformen i vores kommune. Vi vil blandt andet kendes på, at vores elever oplever en sammenhængende, motiverende og aktiv skoledag, der er båret af høj kvalitet og variation i undervisningen.

Derfor prioriterer vi it og teknologi højt. Det gør vi, fordi vi mener, det er en forudsætning for at ruste dit barn til en digital fremtid. Alle vores elever får en Chromebook stillet til rådighed i undervisningen, som de må tage med hjem – det gælder alle skoleelever fra skolestart, til de går ud af skolen igen.

Gennem ’den åbne skole’ arbejder vi desuden med at inddrage vores omverden, hvor det giver mening og skaber værdi i elevernes hverdag i skolen. For eksempel prøver vi kræfter med nye teknologier som dronebygning, robotteknologi og FabLab, hvor eleverne lærer at bruge 3-D printer og laserskærer i undervisningen. Vores elever deltager også i forskellige forløb som for eksempel Science Cup, The Next Film Filmfestival, Innovationsakademiet, Innovation og entrepreneurship, naturfagscamps og fælles idrætsdage.

I Den kulturelle rygsæk opbygger vi i samarbejde med fynske kulturinstitutioner børnenes kulturelle ballast gennem inspirerende møder med kunst og kultur. Det gør vi for at ruste dem til et aktivt liv og sikre, at de møder kunstens forskellige udtryk og sprog. Det, synes vi, er vigtigt for elevernes almene dannelse.

Hos os går uddannelse og dannelse nemlig hånd i hånd. Vi lægger vægt på, at eleverne gennem skoletiden lærer sig selv at kende, får nysgerrighed og mod til at udforske verden, og at de lærer at begå sig i og tage ansvar for fællesskaber. Vi har høje, realistiske og positive forventninger til vores elever. De skal blive fagligt dygtige og trives. Og de skal lære at arbejde innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative løsninger, så de kan indtage verden med al den kompleksitet og glæde, den rummer.

I brobygningen mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser ønsker vi at sikre, at vores elever og personalet lærer de forskellige ungdomsuddannelser godt at kende. For os handler det om at hjælpe eleverne på rette vej og sikre, at de får den bedst mulige start på en ungdomsuddannelse. Måske er netop den indsats en medvirkende årsag til, at næsten hver fjerde af vores elever vælger en erhvervsuddannelse - og at de, der vælger den gymnasiale sti, typisk vælger en naturfaglig linje.

Vi har sammenlagt 10 folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du finder links til skolernes hjemmesider herunder:

Brahesminde Skoler og Børnehuse
Afdeling Horne, Skolevej 2, Horne, 5600 Faaborg
0.-6. klasse

Afdeling Svanninge, Kirkegyden 33, 5642 Millinge
0.-6. klasse

Broskolen
Afdeling Bøgehøj, Overvejen 54, Sdr Nærå, 5792 Årslev
0.-9. klasse

Afdeling Rolfsted, Skolevej 16, 5863 Ferritslev, Fyn
0.-6. klasse

Brobyskolerne
Afdeling Pontoppidan, Skovvej 2, Brobyværk, 5672 Broby
0.-9. klasse og specialklasser

Afdeling Allested-Vejle, Skolevej 4, 5672 Broby
0.-6. klasse

Bøgebjergskolen og børnehaver
Svendborgvej 357, V. Aaby, 5600 Faaborg
0.-6. klasse

Carl Nielsen-skolen
Lumbyvej 64, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
0.-9. klasse

Espe Skole og Børnehave
Skovvej 8, Espe, 5750 Ringe
0.-6. klasse

Nordagerskolen
Rolighedsvej 16, 5750 Ringe
0.-9. klasse og modtageklasser

Tingagerskolen
Østre Ringvej 2, 5750 Ringe
0.-10. klasse og specialklasser

Landsbyordning Tre Ege Skolen
Afdeling Kværndrup, Kirkevej 3, 5772 Kværndrup
0.-6. klasse

Afdeling Ryslinge, Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
0.-6. klasse

Øhavsskolen
Afdeling Uglen, Toftegårdsvej 7, 5600 Faaborg
0. - 6. klasse og specialklasser

Afdeling Svanen, Sundvænget 9, 5600 Faaborg
7. - 10. klasse og specialklasser

Heldagsskole

Heldagsskolen Vantinge
Gestelevvej 45, Vantinge, 5750 Ringe og
Reventlowsvej 26, 5600 Faaborg

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt

Center for Opvækst og Læring
Telefon 72 53 30 00