Folkeskoler

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi 10 folkeskoler og 1 heldagsskole. De arbejder for at give vores elever spændende, sammenhængende og aktive skoledage med masser af input fra lokalområdet og samfundet omkring os.

Folkeskoler

I folkeskolen i Faaborg-Midtfyn arbejder vi målrettet på at vores elever oplever en sammenhængende, motiverende og aktiv skoledag, der er båret af høj kvalitet og variation i undervisningen. Vi har høje, realistiske og positive forventninger til vores elever. De skal blive fagligt dygtige og trives, og de skal lære at arbejde innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative løsninger, så de kan indtage verden med al den kompleksitet og glæde, den rummer.

Gennem ’den åbne skole’ arbejder vi med at inddrage vores omverden, hvor det giver mening og skaber værdi i elevernes hverdag i skolen. Læs mere om Den kulturelle rygsæk og Erhvervsrygsækken i menuen til venstre.

IT og teknologi prioriteres højt. Det betyder, at alle vores elever får en Chromebook stillet til rådighed i undervisningen, som de må tage med hjem - det gælder alle skoleelever fra skolestart, og indtil de er færdige med deres grundskoleforløb.

I brobygningen mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser ønsker vi at sikre, at vores elever og personalet lærer de forskellige ungdomsuddannelser godt at kende. For os handler det om at hjælpe eleverne på rette vej og sikre, at de får den bedst mulige start på en ungdomsuddannelse.

Du finder links til skolernes hjemmeside i menuen til højre.

Folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brahesminde Skoler og Børnehuse

Afdeling Horne, Skolevej 2, Horne, 5600 Faaborg
0.-6. klasse

Afdeling Svanninge, Kirkegyden 33, 5642 Millinge
0.-6. klasse

Broskolen
Afdeling Bøgehøj, Overvejen 54, Sdr Nærå, 5792 Årslev
0.-9. klasse

Afdeling Rolfsted, Skolevej 16, 5863 Ferritslev, Fyn
0.-6. klasse

Brobyskolerne
Afdeling Pontoppidan, Skovvej 2, Brobyværk, 5672 Broby
0.-9. klasse og specialklasser

Afdeling Allested-Vejle, Skolevej 4, 5672 Broby
0.-6. klasse

Bøgebjergskolen og børnehaver
Svendborgvej 357, V. Aaby, 5600 Faaborg
0.-6. klasse

Carl Nielsen-skolen
Lumbyvej 64, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
0.-9. klasse

Espe Skole og Børnehave
Skovvej 8, Espe, 5750 Ringe
0.-6. klasse

Nordagerskolen
Rolighedsvej 16, 5750 Ringe
0.-9. klasse og modtageklasser

Tingagerskolen
Østre Ringvej 2, 5750 Ringe
0.-10. klasse og specialklasser

Landsbyordning Tre Ege Skolen
Afdeling Kværndrup, Kirkevej 3, 5772 Kværndrup
0.-6. klasse

Afdeling Ryslinge, Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
0.-6. klasse

Øhavsskolen
Afdeling Uglen, Toftegårdsvej 7, 5600 Faaborg
0. - 6. klasse og specialklasser

Afdeling Svanen, Sundvænget 9, 5600 Faaborg
7. - 10. klasse og specialklasser

Heldagsskole

Heldagsskolen
Reventlowsvej 26, Korinth, 5600 Faaborg