Fravær

Det er vigtigt, at alle børn kommer i skole. Du har som forælder ansvar for, at dit barn møder i skole og er klar til at deltage i undervisningen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi stor opmærksomhed på, at der bliver sat så tidligt som muligt ind over for elevfravær. Fravær påvirker dit barns sociale relationer og faglige trivsel.

Dit barn kan selvfølgelig blive sygt, og så skal det blive hjemme af hensyn til eget helbred og for at passe på de andre på skolen.

Forskellige former fravær

Dit barns skole registrerer fravær hver dag.

Skolerne arbejder med 3 former for fravær:

  • fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende
  • fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed)
  • ulovligt fravær

Du kan læse mere om de forskellige typer af fravær og håndtering af elevfravær her

15% ulovligt fravær pr. kvartal

Har dit barn et ulovligt fravær på 15% eller derover i et kvartal, skal folkeskolerne underrette Center for Opvækst og Læring. På baggrund af underretningen træffer Centeret afgørelse om, hvorvidt børne- og ungeydelsen skal standses i ét kvartal. Inden der træffes beslutning herom, fortages partshøring.

Antallet af skoledage er forskelligt fra kvartal til kvartal. Du kan se oversigt over antal ulovlige fraværsdage, der udløser 15% fravær pr. kvartal i skoleåret 2020/2021 her:

Skoleåret 2020/2021
3. kvartal 2020 har 38 skoledage (juli-september)6 dage med ulovligt fravær udløser 15 %
4. kvartal 2020 har 52 skoledage (oktober-december)8 dage med ulovligt fravær udløser 15 %
1. kvartal 2021 har 55 skoledage (januar-marts)8,5 dage med ulovligt fravær udløser 15 %
2. kvartal 2021 har 55 skoledage (april-juni)8,5 dage med ulovligt fravær udløser 15 %

Bemærk, at der altid rundes op til nærmeste halve skoledag.