Frit valg af skole

Efter reglerne om frit skolevalg kan du søge om at få dit barn optaget i en anden skole end distriktsskolen.

Ønsker du ikke dit barn indskrevet på distriktsskolen, kan du bruge reglerne om frit skolevalg.

Du kan ønske dit barn optaget på en anden skole i kommunen eller på en skole i en anden kommune.

Ansøgning om optagelse

Du skal kontakte den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

I perioden, hvor du kan indskrive dit barn digitalt, kan du indberette dit skoleønske i den digitale indskrivning.

Optagelse

Dit barn bliver kun optaget på den ønskede skole, hvis der er plads i klassen.

Det er skolelederen på den ønskede skole, der tager stilling til din ansøgning.

Skolelederen afgør din ansøgning med baggrund i en række betingelser, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Du kan se betingelserne i højre kolonne.

Skolefritidsordning

Du har ret til at få dit barn optaget i skolefritidsordning, hvis skolen har oprettet en skolefritidsordning, og der er plads i ordningen.

Befordring

Du skal selv afholde udgifter til befordring, når du vælger en anden skole end distriktsskolen.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring
Telefon 72 53 30 00