Hjemmeundervisning

I Danmark er der undervisningspligt - ikke skolepligt. Det vil sige, at et barn kan blive undervist derhjemme.

Krav til hjemmeundervisning

Det eneste krav er, at undervisningen kan stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Besked til kommunen

Hvis du selv vil sørge for dit barns/børns undervisning, skal du give skriftlig besked til kommunen. Det skal ske, før undervisningen starter.

Skema

Du skal udfylde et skema om hjemmeundervisning, hvoraf det blandt andet skal fremgå:

• Hvilke børn, der skal modtage hjemmeundervisning
• Hvem, der skal undervise
• Hvor undervisningen skal foregå.

Du finder skemaet i linket i højre side.

Modtager af skemaet

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal skemaet sendes til:

Tilsyn med undervisningen

Det er den skole, som er distriktsskole for eleven/eleverne, der fører tilsyn med undervisningen.

Opvækst og Læring giver distriktsskolen besked om, at der er hjemmeundervisning.

Der føres tilsyn 2 gange årligt, og kort meddelelse om gennemført tilsyn sendes til Opvækst og Læring.

Prøver og opfølgning

Distriktsskolen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med distriktsskolen.

Hvis distriktsskolen skønner, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil skolen orientere forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder.

Hvis undervisningen stadig er mangelfuld, underretter skolen Opvækst og Læring herom med fyldestgørende beskrivelse af mangler.

Opvækst og Læring kontakter efterfølgende forældrene om indskrivning af børnene i folkeskolen eller anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring
Telefon 72 53 30 00

Skema til hjemmeundervisning