Digital indskrivning

Den digitale indskrivning er lukket for nu. Den åbner igen midt i november 2019.

Du skal i stedet kontakte den skole, du ønsker dit barn skrevet ind i.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring

Opvaekstoglaering@fmk.dk
Telefon 72 53 30 00