Kommunal ungeindsats

Formålet med ungeindsatsen er at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Kommunal ungeindsats i Faaborg-Midtfyn Kommune

Det overordnede formål med den kommunale ungeindsats i Faaborg-Midtfyn Kommune er at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver.

Den kommunale ungeindsats skal derfor sikre, at relevant værdifuld viden videreføres på tværs af fagområder i kommunen, samt sikre en fælles forståelse af målet for borgeren på tværs af involverede fagområder.

Indsatserne i den kommunale ungeindsats skal sikre gode overgange mellem grundskole, ungdomsuddannelse, uddannelse og tilbud i Sundhed og Omsorg, Opvækst og Læring og Arbejdsmarked samt mindske inaktive perioder, idet disse har stor betydning for, om de unge kommer videre i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. 

Den kommunale ungeindsats har blandt andet ansvaret for:

  • målgruppevurdering til eksempelvis den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  • den unges uddannelsesplan og –pålæg
  •  tildeling af én gennemgående kontaktperson til unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser.


 

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring