Læsning

Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune vil give alle børn og unge de bedste forudsætninger for at udvikle gode læsefærdigheder. Derfor er læsning et flerårigt indsatsområde på alle folkeskoler.

Læsning i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læsning handler om meget mere end ABC, og skolerne går mange veje for at sikre, at elever i Faaborg-Midtfyn Kommune udvikler sig til selvstændige og bevidste læsere.  

Det overordnede mål for skolernes arbejde er, at alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, så de bliver i stand til aktivt at anvende disse til personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundslivet.

MED LÆSNING SOM INDSATS er en kommunal strategi for læsning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den beskriver en bred vifte af aktiviteter, som styrker arbejdet med læsning på skolerne og gør eleverne til gode læsere.

Omdrejningspunktet er syv fokusområder, som peger på retningsgivende mål og indsatser:

•    Læselyst og motivation
•    Den tidlige læsning
•    Læsning i fagene
•    Samarbejde om læsning og læremidler på skolen
•    Test og løbende evaluering
•    Elever i læsevanskeligheder
•    Læsevejlederens funktion

Du kan læse den kommunale strategi for læsning hér

Med afsæt i den kommunale strategi for læsning udarbejder den enkelte skole sin egen målsætning og handleplan for læsning.

Kontakt

Mail: opvaekstoglaering@fmk.dk
Telefon: 72 53 30 00

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Folder om tilbud til elever i læsevanskeligheder       (pdf-fil åbner i nyt vindue)