Produktionsskole

Produktionsskolen er et tilbud til dig, der er færdig med folkeskolen, under 25 år og uden en afsluttet ungdomsuddannelse.

I Faaborg-Midtfyn Kommune ligger Faaborg-Midtfyn Produktions-skole. Skolen har 2 afdelinger - én i Faaborg og én i Ringe.

Du kan se skolens tilbud om undervisning og uddannelse på skolens hjemmeside.

Du kan kontakte skolen på mail fmps@fmps.dk eller på telefon 62 61 91 05.

Særlige uddannelser på produktionsskolen:

  1. EGU, erhvervsfaglig grunduddannelse
    2-årig teoretisk og praktisk uddannelse.
  2. KUU, Kombineret Ungdomsuddannelse
    Kompetencegivende erhvervsfaglig uddannelse.
    Du kan finde yderligere oplysninger om KUU på www.blivuddannet.dk
  3. PBE, Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse