Skoleskift

Du kan få oplysning om, hvilke muligheder du har, hvis dit barn skal skifte skole.

Ønsker du dit barn skal skifte skole, kan du kontakte skolelederen på den ønskede skole og bede om at få dit barn optaget.

Skolelederen afgør, om dit barn kan optages; jævnfør reglerne om frit skolevalg.

Flytning

Flytter du til kommunen, har dit barn følgende muligheder for at fortsætte skolegangen:

  • Barnet kan indmeldes på distriktsskolen
  • Barnet kan indmeldes på en anden af kommunens skoler, hvis der er plads på skolen.
  • Barnet kan blive gående på skolen i den kommune, du flytter fra.

Indmeldelse på distriktsskole eller anden skole sker ved henvendelse til skolen.

Elever i specialskole

Elever i specialskole har som udgangspunkt også ret til at blive gående i den skole, som de er optaget i. Eleven kan dog henvises til en anden skole, hvis det ved en pædagogisk-psykologisk vurdering viser sig, at elevens specialundervisningsbehov har ændret sig. 

SFO – skolefritidsordning

Vælger du en anden skole end distriktsskolen, kan du  få dit barn optaget i SFO, hvis der er plads.

OBS OBS

Når du melder dit barn ud af skolen, skal du huske også at melde barnet ud af SFO. Udmeldelse af SFO sker ikke automatisk ved udmeldelse af skole. Du kan melde ud af SFO med en måneds varsel fra den 1. eller 16. i måneden via Digital Pladsanvisning.

Befordring

Du skal selv betale for befordring, når dit barn bliver meldt ind på en anden skole end distriktsskolen.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring

Telefon 72 53 30 00