Specialundervisning

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der forskellige tilbud til elever med særlige behov. Det kan være specialklasse, specialskole eller noget andet.

Til elever, der har brug for noget andet og ekstra, end den almindelige undervisning kan tilbyde, er der forskellige muligheder.

Tilbuddet afhænger af, hvilket behov eleven har.

De forskellige tilbud

 • Støtte i almindelig klasse

  Der bliver afsat et antal timer om ugen til den enkelte elev. Timerne bruges for eksempel på en støtteperson i nogle af timerne, støtte i SFO´en eller støtte i frikvartererne.

 • Specialklasser

  Faaborg-Midtfyn Kommune har specialklasser på tre skoler; Tingagerskolen i Ringe, Øhavsskolen og Brobyskolerne i Brobyværk. Specialklasserne er primært for elever, der på en række områder har brug for, at der tages særligt hensyn og gives støtte i undervisningen.

 • Heldagsklasse

  Faaborg-Midtfyn Kommune har heldagsklasser på Heldagsskolen Vantinge.

  Heldagsklasserne er for elever, der har problemer med at koncentrere sig eller med at reagere hensigtsmæssigt, når de bliver følelsesmæssigt påvirkede.  Eleverne har svært ved at forblive fokuseret på én ting af gangen, og de bliver hurtigt afledt, hvis der ikke er fuldstændig ro omkring dem. Derfor er klasserne meget små.

 • Specialskole

  Disse skoler er for elever med helt særlige behov eller diagnoser, fysiske eller psykiske handicap. Det kan være autisme, ADHD, Downs syndrom eller andet.

  Der er ingen specialskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor samarbejder vi med vores nabokommuner.

 • Øvrige

  • Ungdomsskolens Heltidscenter

   Det er primært for ældre elever, hvor undervisningen er tilrettelagt i et tættere og mere praktisk orienteret miljø efter regelsættet i Ungdomsskoleloven. Heltidsundervisningen foregår på Søagerskolen i Ringe.

  • Dagbehandlingstilbud i og uden for kommunen

   I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 17 opholdssteder for børn og unge, heraf 8 med egen skole.

 • Elever i læsevanskeligheder
  Faaborg-Midtfyn Kommune har et særligt tilbud til elever, der har store læse-, skrive- og stavevanskeligheder.
  Læsetilbuddet er for op til 5 elever på 5. - 6. klassetrin pr. skole pr. år.

Henvisning til specialtilbud

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning laver en vurdering af barnets behov ud fra forskellige undersøgelser og test.

Vurderingen bliver sendt til Undervisning, hvor vi ser på, hvilken skole der passer bedst til barnets behov.

Herefter kontakter vi forældre og skole.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring
Mail: opvaekstoglaering@fmk.dk
Telefon 72 53 30 00

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Folder om tilbud til elever i læsevanskeligheder       (pdf-fil åbner i nyt vindue)