Udsat skolestart

Ønsker du, at dit barn skal vente 1 år med at starte i skole, kan du her læse om, hvad du skal gøre.

I det kalenderår dit barn fylder 6 år, har du pligt til at sørge for, at barnet modtager undervisning fra 1. august samme år.

Du kan dog søge om at få skolestarten udsat, hvis du ikke mener, dit barn er klar til at komme i skole, eller du har et barn med særlige behov.

Ansøgning om udsat skolestart

  1. Folkeskole

    Skal dit barn gå i en folkeskole, skal du kontakte skolen og søge om, at skolestarten bliver udsat.

    Barnets børnehave kan evt. deltage i samtalen med skolen. Er du og skolen enige om at udsætte skolestarten, bevilger skolelederen dette. Børnehaven skal sammen med dig lave en skriftlig indsatsplan for dit barns forlængede tid i børnehaven.

  2. Friskole

    Skal dit barn gå i en friskole, skal du sende en ansøgning om udsat skolestart til Center for Opvækst og Læring. Du skal sende ansøgningen som sikker post via borger.dk. Børnehaven skal sammen med dig lave en skriftlig indsatsplan for dit barns forlængede tid i børnehaven. Indsatsplanen skal sendes sammen med ansøgningen.

Børn med særlige behov

Dit barn er et barn med særlige behov, hvis:

  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Opvækst og Læring er involveret eller bedt om involvering.

  • Dit barn skal starte i almindelig folkeskole med støtte, i specialklasse eller specialskole.

Udsat skolestart til børn med særlige behov

Efter samtale med dit barns børnehave skal du skriftligt søge om udsættelse af skolestart hos Center for Opvækst og Læring. Du skal sende ansøgningen som sikker post via borger.dk.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge om skoleudsættelse er 1. december forud for det skoleår, der søges om udsættelse til uanset, om dit barn skal i folkeskole eller friskole.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring
Telefon 72 53 30 00