Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er et tilbud, skoleelever kan bruge i deres fritid. Der er tilbud om almindelig undervisning og ungdomsklubber.

Ungdomsskolens fritidstilbud

Ungdomsskolen er et tilbud, skoleelever kan bruge i deres fritid. I Ungdomsskolen findes mange forskellige tilbud:

Almindelig undervisning

Eleverne kan få undervisning i forskellige fag som for eksempel sprog, kunst, håndarbejde, formning, design og musik.

Sportsaktiviteter

Ungdomsskolen tilbyder forskellige sportsaktiviteter som zumba, rollespil og parkour. Desuden er der mulighed for at tage knallertkørekort, førstehjælpskursus og jagttegn.

Klubaktivitet

Ungdomsskolen har 5 ungdomsklubber for unge i 7. - 10. kl.

Læs mere om ungdomsklubberne på Ungdomsskolens hjemmeside

Yderligere information

Hvis du spørgsmål omkring Ungdomsskolen og dens aktiviteter, kan du læse mere på Ungdomsskolens hjemmeside.

Kontakt Ungdomsskolen

Telefon: 72 53 83 00
www.fmus.dk