Ergo- og fysioterapi til børn med sansemotoriske udfordringer

Terapeuterne tilbyder råd og vejledning til børn og unge indtil de fylder 19 år. Den primære målgruppe er de 0-6 årige.

Tilbuddet indeholder

  • Forebyggende konsultativ virksomhed
  • Undersøgelse, vurdering og beskrivelse af de henviste børn
  • Efterfølgende rådgivning, vejledning og opfølgning

Tilbuddet er rettet imod

Børn der har udfordringer ved at deltage i hverdags aktiviteter og leg på niveau med deres jævnaldrende, som følge af motoriske og/eller sansemæssige vanskeligheder.

Lovgrundlag

Vi arbejder under Sundhedslovens §120, §123 og §124.

Henvisning

Ønsker du/I at henvise et barn eller ung til ergoterapeut eller fysioterapeut, kan det ske via dagpleje, daginstitution, skole eller af forældrene selv.

Andre nyttige links

Hjemmetræning til børn og unge under 18 år

Ergo og fysioterapi til børn med handicap

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. ergo- og fysioterapi til børn og unge, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 53 30 00