Ergoterapi og fysioterapi til børn med sansemotoriske udfordringer

Terapeuterne tilbyder råd og vejledning til børn og unge indtil de fylder 19 år. Den primære målgruppe er de 0-6 årige.

Tilbuddet indeholder

  • Forebyggende konsultativ virksomhed
  • Undersøgelse, vurdering og beskrivelse af de henviste børn
  • Efterfølgende rådgivning, vejledning og opfølgning

Tilbuddet er rettet imod

Børn der har udfordringer ved at deltage i hverdags aktiviteter og leg på niveau med deres jævnaldrende, som følge af motoriske og/eller sansemæssige vanskeligheder.

Pjecer og information

Diverse information omhandlende ergo- og fysioterapi for børn

Lovgrundlag

Vi arbejder under Sundhedslovens §120, §123 og §124.

Henvisning

Ønsker du/I at henvise et barn eller ung til ergoterapeut eller fysioterapeut, kan det ske via dagpleje, daginstitution, skole eller af forældrene selv.

Henvisningsskema (åbner i nyt vindue) skal altid underskrives af forældrene.

Andre nyttige links

Hjemmetræning til børn og unge under 18 år

Ergo og fysioterapi til børn med handicap

Henvisningsskema

Kontaktadresse til terapeuterne

Ergoterapi og fysioterapi til børn
Opvækst og Læring
Østerågade 40
5672  Nr. Broby