Omsorgs- og Specialtandpleje

Du kan her læse mere om, hvordan du bliver tilknyttet omsorgs- eller specialtandplejen

Special- og Omsorgstandpleje


Ansøgningsskema til Specialtandpleje

Hvordan bliver man tilknyttet Specialtandplejen?

For børn og unge 0-18 år eller borgere, som i forvejen har været tilmeldt omsorgstandplejen, foregår henvisningen gennem den kommunale tandpleje til overtandlæge Camilla Dietrichson Vognæs tlf. 72 53 06 10.

For henvisning af øvrige borgere indsendes udfyldt henvisningsskema til Center Sundhed og Omsorg, Faaborgvej 19, 5854  Gislev, tlf. 72 53 60 24, e-mail sundhed@fmk.dk Dette er ikke en sikker mailadresse. Skal du sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via Borger.dk

Såfremt man bliver visiteret til Specialtandpleje, opkræves man en egenbetaling, som reguleres fra år til år.  

Hvordan bliver man tilknyttet Omsorgstandplejen?

Borgere i eget hjem skal henvende sig til den kommunale hjemmesygeplejerske, som vurderer, om man opfylder kravene til at modtage omsorgstandpleje.

Beboere på/i plejehjem/plejebolig skal henvende sig til plejehjemslederen, som vurderer, om man opfylder kravene til at modtage omsorgstandpleje.

Der skal påregnes administrationstid. Din henvendelse vil oftest være behandlet indenfor 4 uger.

Læs mere om kriterier for visitering på Tandplejens hjemmeside: Omsorgs- og Specialtandpleje