Omsorgs- og Specialtandpleje

Omsorgs- og Specialtandpleje

Læs mere om kriterier for visitering på Tandplejens hjemmeside: Omsorgs- og Specialtandpleje

Hvordan bliver man tilknyttet Omsorgstandplejen?

Borgere i eget hjem skal henvende sig til den kommunale hjemmesygeplejerske, som vurderer, om man opfylder kravene til at modtage omsorgstandpleje.

Beboere på/i plejehjem/plejebolig skal henvende sig til plejehjemslederen, som vurderer, om man opfylder kravene til at modtage omsorgstandpleje.

Der skal påregnes administrationstid. Din henvendelse vil oftest være behandlet indenfor 4 uger.

Hvordan bliver man tilknyttet Specialtandplejen?

For børn og unge 0-18 år eller borgere, som i forvejen har været tilmeldt omsorgstandplejen, foregår henvisningen gennem den kommunale tandpleje til overtandlæge Irene Lund tlf. 72 53 06 10.

For henvisning af øvrige borgere indsendes udfyldt henvisningsskema til Center Sundhed og Omsorg, Faaborgvej 19, 5854  Gislev, tlf. 72 53 06 50.


Ansøgningsskema til Specialtandpleje