Sundhedsplejen

Sundhedsplejens vil gerne bidrage til at sikre, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejen er en del af fagområdet Opvækst og Læring. Vi tilbyder råd og vejledning til alle kommende forældre, spæd- og småbørnsfamilier, samt forældre til skolebørn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

sundhedsplejens egen hjemmeside kan du læse mere om sundhedsplejens tilbud.

Sundhedsplejens egen hjemmeside

Sundhedsplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune har sin egen hjemmeside:

sundhedsplejen.fmk.dk