Sundhedsplejen

Sundhedsplejens vil gerne bidrage til at sikre, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejen er en del af koncernområdet Opvækst og Læring. Vi tilbyder råd og vejledning til alle kommende forældre, spæd- og småbørnsfamilier, samt forældre til skolebørn i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Sundhedsplejerskerne er uddannede sygeplejersker med en videregående specialuddannelse. De har praktisk erfaring i at arbejde med børn/unge og deres familier og fokus på hele familiens trivsel og levevilkår.


Efter aftale med den enkelte familie samarbejder sundhedsplejerskerne med mange forskellige faggrupper bl.a. jordemoderen, lægen, sygehuset, daginstitutionen og skolen.


Sundhedsplejerskerne har tavshedspligt, journalpligt og underretningspligt.

Sundhedsplejen har sin egen hjemmeside

Se Sundhedsplejens hjemmeside for yderligere information.

Sundhedsplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune har fået sin egen hjemmeside. Du finder den på:

sundhedsplejen.fmk.dk