Underretning

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om eller kendskab til at et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt.