Handleguide

Handleguiden beskriver hvad du særligt skal være opmærksom på i dit arbejde med børn og unge, og hvornår du har pligt til at handle.

Hvem henvender Handleguiden sig til?

Handleguiden er for ledere, medarbejdere og ansatte, der møder børn og unge i deres hverdag.

Handleguiden beskriver, hvilke procedurer, der træder i kraft, når løsning af problemer vedrørende et barn eller en ung kræver bidrag fra flere instanser i kommunen. Handleguiden skal være med til at skabe klarhed over roller og forpligtigelser for de ansatte i kommunen.

Ansatte, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune, udgør en meget væsentlig del af børnenes omgivelser. Som ansat har du derfor en særlig forpligtigelse til at være opmærksom på, om de børn og unge, du møder, er i en situation, der kræver hjælp fra omgivelserne. Denne handleguide beskriver, hvornår du har pligt til at handle.

OBS

Handleguide og Beredskabsplan er revideret i februar 2021 og samlet i et dokument.

Læs Handleguide og Beredskabsplan (åbner i nyt vindue)

Beredskabsplan som skal beskytte børn og unge mod overgreb

Vi har udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvordan man som ansat eller leder skal reagere, når man får mistanke om at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.