Når jeg skal underrette som borger

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om eller kendskab til at et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt.

Du har som borger pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om eller kendskab til at et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, overgreb, misrøgt eller mistrives.

Hvordan underretter jeg som borger?

Du kan underrette med dit NemID eller anonymt via selvbetjeningsportalen. Som borger kan du vælge at være anonym eller stå frem. Du skal ikke oplyse dit navn og mailadresse, hvis du gerne vil være anonym. Der er ikke formkrav til, hvordan en underretning skal finde sted. Det kan således både være skriftligt, telefonisk, mundtligt, via e-mail, sms etc. Du har også mulighed for at aflevere din underretning i Børne- og familieafdelingens postkasse på adressen Østerågade 40, 5672 Broby.

Du er velkommen til at kontakte Børne- og Familieafdelingen på telefon 72 53 30 00, hvis du har spørgsmål.

Selvbetjening

Underret med nem-ID

Selvbetjening

Underret som anonym

Hvad sker der, når du sender en underretning til os?

Når kommunen modtager en underretning via mail, selvbetjeningsportalen eller via post i postkassen i Broby, vurderer kommunen underretningen inden for 24 timer.

Kommunen vil indhente oplysninger fra dagtilbud, skole eller andre instanser, og vi foretager besøg i hjemmet for sammen med familien at gennemgå underretningen. Med baggrund i besøget i hjemmet samt de indhentede oplysninger træffer vi beslutning om der sættes en nærmere undersøgelse i gang vedrørende barnet eller den unge.

Bekræftelse af underretning

Du vil få en bekræftelse senest 6 hverdage efter, at vi har modtaget din underretning.

Du vil ikke modtage en bekræftelse, hvis du underretter anonymt.

Kontakt

Børne- og Familieafdelingen
Telefon 72 53 30 00.