Byfornyelse

Penge til byfornyelse skal sikre attraktive by- og landsbymiljøer. Private kan søge støtte til bygningsfornyelse/facaderenoveringer.

Attraktive byer og landsbymiljøer

Kommunalbestyrelsen har afsat penge til byfornyelse. Politikerne vil gerne sikre attraktive byer og landsbymiljøer, også for at få flere til at bosætte sig i kommunen.

Byfornyelsesprojekter

I øjeblikket arbejder kommunen med et byfornyelsesprojekt i Årslev-Sdr. Nærå og Nr. Broby-Brobyværk. 

Læs mere om Faaborg Områdefornyelse

Læs mere om Årslev-Sdr. Nærå områdefornyelse

Læs mere om byfornyelsen i Nr. Broby-Brobyværk

Er din bolig en del af områdefornyelsen og opført før 1960 kan du søge om støtte til renovering af klimaskærmen (tage, vinduer, facade mm.) Du kan læse mere om bygningsfornyelse længere nede på siden.

Bygningsfornyelse

I forbindelse med puljen til områdefornyelse kan private husejere i Årslev-Sdr. Nærå samt Nr. Broby og Brobyværk  søge støtte til bygningsfornyelse, altså istandsættelse af private boligejendomme.

Der kan søges om støtte til renovering af boligers klimaskærm, det vil sige til renovering af tag, vinduer, døre, facade mm.

Der er en begrænset pulje til rådighed. Sagerne behandles løbende politisk og tildeles efter først-til-mølle-princippet. For nærmere oplysninger se Retningslinjer for bygningsfornyelse i boksen til højre eller kontakt planafdelingen.

I menuens højre side under selvbetjening finder du ansøgningsskema til bygningsfornyelse.

Pulje til landsbyfornyelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2009 fået del i statens Pulje til Landsbyfornyelse (tidligere Indsatspuljen). Puljen til Landsbyfornyelse giver mulighed for at give til tilskud til:

  • Nedrivning eller bygningsfornyelse af dårlige boliger opført før 1960
  • Nedrivning eller bygningsfornyelse af dårlige boliger, der mangler tidssvarende opvarmning, wc og bad
  • Nedrivning af private tomme erhvervsbygninger i byer
  • Bygningsfornyelse af forsamlingshuse eller lignende bygninger, der er bestemt til og hovedsagelig benyttes til afholdelse af møder af politisk, religiøs og oplysende karakter, og hvortil der er offentlig adgang
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  • Opkøb af dårlige boliger
  • Indretning af byrum, som led i bygningsfornyelse

  OBS!
  Søges der om støtte til nedrivning vil sagen blive behandlet, når der foreligger udfyldt ansøgningsskema, nedrivningstilladelse, billeder, et tilbud på nedrivning og panthavergodkendelse.

  Søges der støtte til bygningsfornyelse vil sagen blive behandlet, når der foreligger udfyldt ansøgningsskema, beskrivelse af de arbejder der ønskes støtte til og fotodokumentation heraf.

  I menuens højre side under selvbetjening finder du ansøgningsskema til bygningsfornyelse og nedrivning. Se også Retningslinjer for Landsbypuljen.

  By, Land og Kultur

  BYG
  Mellemgade 15,
  5600 Faaborg
  72 53 21 04
  teknik@fmk.dk

  Telefon- og åbningstid

  Bygningsfornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne

  Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Årslev-Sdr. Nærå eller Nr. Broby-Brobyværk kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

  Her finder du retningslinjer og kort over de ejendomme, der kan søge om støtte.

  Retningslinjer for bygningsfornyelse

  Tidsplan for ansøgning

  Pulje til Landsbyfornyelse

  Under følgende link kan du læse mere om retningslinjerne for tildeling af støtte i "Landsbypulje"

  Orientering og vejledning om "Landsbypulje"

  Tidsplan for ansøgning

  Send en ansøgning

  planogkultur-post@fmk.dk

  eller

  Faaborg-Midtfyn Kommune
  Plan
  Att.: Landsbypuljen
  Mellemgade 15
  5600 Faaborg

  Kontakt

  Områdefornyelse Faaborg og Nr. Broby-Brobyværk:
  Winnie Marianne Lund
  wlund@fmk.dk 
  72 53 20 79

  Landsbypuljen:
  Anne Kristine Wesselhoff
  akwes@fmk.dk
   
  72 53 47 17