Byfornyelse

Penge til byfornyelse skal sikre attraktive by- og landsbymiljøer. Private kan søge støtte til bygningsfornyelse/facaderenoveringer.

Attraktive byer og landsbymiljøer

Kommunalbestyrelsen har afsat penge til byfornyelse. Politikerne vil gerne sikre attraktive byer og landsbymiljøer, også for at få flere til at bosætte sig i kommunen.

Byfornyelsesprojekter

I øjeblikket arbejder kommunen med et byfornyelsesprojekt i Faaborg, Årslev-Sdr. Nærå og Nr. Broby-Brobyværk. 

Læs mere om Faaborg Områdefornyelse

Læs mere om Årslev-Sdr. Nærå områdefornyelse

Læs mere om byfornyelsen i Nr. Broby-Brobyværk

Er din bolig en del af områdefornyelsen og opført før 1960 kan du søge om støtte til renovering af klimaskærmen (tage, vinduer, facade mm.) Du kan læse mere om bygningsfornyelse længere nede på siden.

Bygningsfornyelse

I forbindelse med byfornyelsen kan private husejere i udvalgte områder søge støtte til bygningsfornyelse, altså istandsættelse af enkelte bygninger. Det gælder i Faaborg midtby.

Der kan søges om støtte til renovering af klimaskærmen, det vil sige til renovering af tag, vinduer, døre, facade mm.

Der er en begrænset pulje til rådighed. Sagerne behandles løbende politisk og tildeles efter først-til-mølle-princippet. For nærmere oplysninger kontakt planafdelingen.

I menuens højre side finder du ansøgningsskema til bygningsfornyelse.

Pulje til landsbyfornyelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2009 fået del i statens Pulje til Landsbyfornyelse (tidligere Indsatspuljen). Puljen til Landsbyfornyelse giver mulighed for at give til tilskud til:

  • Nedrivning af nedslidte boliger i byer med færre en 3.000 indbyggere.
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

OBS!
Søges der om støtte til nedrivning vil sagen blive behandlet, når der fremligger udfyldt ansøgningsskema, nedrivningstilladelse, billeder, et tilbud på nedrivning og panthavergodkendelse.

Bygningsfornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Årslev-Sdr. Nærå eller Nr. Broby-Brobyværk kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du retningslinjer og kort over de ejendomme, der kan søge om støtte.

Retningslinjer for bygningsfornyelse

Tidsplan for ansøgning

Bygningsfornyelse Faaborg

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Faaborg kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du et kort over de ejendomme, der kan søge om støtte samt retningslinjer og ansøgningsskema.
Ansøgningsfrist: 1. februar 2019

Kort over ejendomme

Retningslinjer for støtte 

Ansøgningsskema

Pulje til Landsbyfornyelse

Under følgende link kan du læse mere om retningslinjerne for tildeling af støtte i "Landsbypulje"

Retningslinjer for "Landsbypulje" 

Ansøgninger forventes behandlet lige før eller lige efter sommer 2018.

Send en ansøgning

plan-kultur@fmk.dk

eller

Faaborg-Midtfyn Kommune
Plan og Kultur
Att.: Landsbypuljen
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Kontakt

Områdefornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Kværndrup:
Trine Hedegård Jensen
trinj@fmk.dk

72 53 20 31

Områdefornyelse Faaborg og Nr. Broby-Brobyværk:
Hanne Raunsmed 
hanan@fmk.dk
 
72 53 20 80

Støtte til renovering:
Anne Kristine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
 
72 53 47 17