Dispensation fra bygningsreglementet eller lokalplan

Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og byplanvedtægter skal overholdes. Ellers skal du søge en dispensation inden opstart.

Ansøgning om dispensation

Indsend din ansøgning om dispensation via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse, og ejer skal indsende ansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før der er meddelt dispensationen. 

Dispensation fra bygningsreglementet

Du kan søge om dispensation fra de tekniske bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Vi kan kun dispensere, når det skønnes at være foreneligt med de hensyn, der ligge bag ved den bestemmelse, du søger dispensation fra.

Dispensation fra lokalplan eller byplanvedtægt

Du kan søge dispensation fra en bestemmelse i en lokalplan eller byplanvedtægt. Vi kan kun dispensere, når det skønnes at være foreneligt med de hensyn, der ligge bag ved den bestemmelse, du søger dispensation fra.

Vi kan ikke dispensere fra en lokalplans formål eller bestemmelser om anvendelse. I stedet kræver det udarbejdelse af en ny lokalplan.

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06