Ansøgning om byggetilladelse til beboelse

Hvilket materiale skal du vedlægge ansøgning om byggetilladelse til beboelse? Og hvordan bliver byggesagen færdigmeldt?

Ansøgning om byggetilladelse

Indsend din ansøgning om byggeri via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID. Ejer skal indsende byggeansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Byggeriets anvendelse skal være beskrevet i ansøgningen. Ved ændret anvendelse skal den hidtidige benyttelse oplyses.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

  • Målfast tegningsmateriale.
  • Oplysninger om konstruktions- og brandklasse.
  • Erklæring om, hvilke tekniske forhold i byggearbejdet er omfattet af. (Erklæringen udfyldes i Byg og Miljø)
  • Oplysninger til BBR.

Dit byggearbejde kan kræve en tilladelse i forhold til anden lovgivning, inden vi kan behandle byggesagen. Du skal undersøge dette i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen i Byg og Miljø.

Du modtager en kvittering i Byg og Miljø, når sagen er blevet tildelt en sagsbehandler.

Tegningsmateriale til byggeansøgning

Tegninger og dokumentation til byggeansøgningen er fx følgende: 

  • Situationsplan med alle bygninger, parkeringsareal og afstand til skel og vej. 
  • Plantegning med bygningens ydre mål.
  • Facadetegninger med højder og placering af døre og vinduer.
  • Terræn- og koteplan, hvis grunden er skrånende.
  • Tilbud på byggeskadeforsikring ved nybyggeri. (Ikke aktuelt ved sommerhuse).
  • Oplysninger til BBR, fx materialer på væg og tag, opvarmning, antal værelser, bad og wc.

 Eksempler på tegningsmateriale

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2015 ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandling. Det gælder for ansøgninger indsendt efter 1. januar 2015.

Tilladelse til ibrugtagning

Byggeri må ikke tages i brug, inden vi har givet en ibrugtagningstilladelse.

Ejer eller ansøger skal færdigmelde byggeriet via Byg og Miljø, når byggearbejdet er færdigt. I Byg og Miljø skal udfyldes erklæring om, at byggeriet er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Færdigmeldingen skal være vedlagt dokumentation, som er beskrevet i byggetilladelsen. Dokumentationen kan fx være IBS-attest fra landinspektør, drifts- og vedligeholdelsesmanualer og dokumentation på tekniske forhold.

Ved nybyggeri skal der ofte vedlægges dokumentation på byggeskadeforsikring og energimærkning.

BBR (Bygnings- og Boligregistret) bliver automatisk ajourført, når byggesagen bliver afsluttet.