Hvilket byggeri kræver byggetilladelse?

Få overblik om dit byggearbejde til enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus eller sommerhus kræver en byggetilladelse inden opstart.

Nybygning, tilbygning og ændret anvendelse til bolig kræver byggetilladelse

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

 • Ny bolig
 • Tilbygning til eksisterende bolig
 • Ny udestue
 • Udnyttelse af tagetage til beboelse
 • Ny kvist
 • Ombygning af garage/udhus til beboelse
 • Ombygning af overdækket terrasse til udestue
 • Opstilling af beboelsesvogn

Ansøg om en byggetilladelse

Vedligeholdelse og indvendig ombygning i bolig kræver ikke byggetilladelse

Byggearbejdet må ikke medføre en udvidelse af boligarealet.

Eksempler på byggearbejder, som ikke kræver byggetilladelse:

 • Etablering af badeværelse
 • Flytning af indvendige vægge
 • Udskiftning af vinduer
 • Ny tagdækning

Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og anden lovgivning skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Bygningsreglementet indeholder fx regler om efterisolering, størrelse på vinduer til redningsåbninger og autorisation ved VVS- og kloakarbejde.

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.

Vi vejleder gerne, om dit byggeprojekt er i overensstemmelse med lokalplanen. 

Når byggearbejdet er færdigt skal ejer sende oplysninger om ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret), så registret kan blive ajourført.

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06