Hvilket udhusbyggeri kræver byggetilladelse?

Få overblik om dit byggearbejde til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækning kræver en tilladelse inden opstart.

Byggetilladelse til alle bygninger, når det samlede areal er over 50 m²

I det samlede areal på 50 m² medregnes alle bygninger på grunden, som anvendes til garage, carport, udhus, drivhus og overdækning. Bygninger integreret med beboelsen medregnes ikke.

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

  • Udhusbygning, hvor det samlede udhusareal på grunden bliver over 50 m²
  • Tilbygning til en udhusbygning, hvor det samlede udhusareal på grunden bliver over 50 m²
  • Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn
  • Ombygning af garage/udhus til beboelse
  • Ombygning af overdækket terrasse til udestue
  • Drivhus eller legehus, hvor det samlede udhusareal på grunden bliver over 50 m²

De første 50 m² udhusbebyggelse på grunden kræver ikke tilladelse

Fritagelsen fra at søge en tilladelse omfatter garage, carport, udhus, drivhus og overdækket terrasse i tilknytning til en eksisterende bolig.

Det samlede areal af alle udhusbygninger på ejendommen må ikke overstige 50 m².

Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, fx landzonetilladelse eller dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. 

Når byggearbejdet er færdigt, skal ejer sende oplysninger om ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret), så registret kan blive ajourført.