Regler for byggeri i skel

Byggeri i skel eller nærmere skel end 2,5 meter skal overholde regler om højde og længde. I sommerhusområder er der andre regler.

Byggeri i skel eller nærmere skel end 2,5 meter

Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en eksisterende bolig, må placeres i skel eller nærmere skel end 2,5 meter.

I boligområder gælder følgende for udhusbebyggelse i skel eller nærmere skel end 2,5 meter:

  • Højde maksimalt 2,5 meter over terræn.
  • Samlet længde på maksimalt 12 meter mod skel for alle udhusbygninger.
  • Ingen vinduer og døre imod skel.

I sommerhusområder skal alt udhusbebyggelse være placeret mindst 5,0 meter fra skel. Afstanden kan reduceres til 2,5 meter, når ovennævnte bestemmelser er overholdt.

Udhusbebyggelse mere end 2,5 meter fra skel

Udhusbebyggelse med placering mere end 2,5 meter fra skel skal overholde et højdegrænseplan på 1,4 x afstanden til skel. Totalhøjden må ikke være over 8,5 meter. I sommerhusområder er der andre krav til maksimal højde.

Brandkrav

Ved opførelse af garage, carport eller udhus kan der være nogle brandkrav.

Brandkravene er beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, kap. 7.12 og 7.13 fra Energistyrelsen.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid