Ansøgning om byggetilladelse til en fast konstruktion

Hvilket materiale skal du vedlægge ansøgning om byggetilladelse til en fast konstruktion? Og hvordan bliver det færdigmeldt.

Ansøgning om byggetilladelse

Indsend din ansøgning om byggeri via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID. Ejer skal indsende byggeansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

  • Målfast tegningsmateriale.
  • Oplysninger om konstruktions- og brandklasse.
  • Erklæring om, hvilke tekniske forhold i byggearbejdet er omfattet af. (Erklæringen udfyldes i Byg og Miljø)
  • Oplysninger til BBR.

Dit byggearbejde kan kræve en tilladelse i forhold til anden lovgivning, inden vi kan behandle byggesagen. Du skal undersøge dette i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen i Byg og Miljø.

Du modtager en kvittering i Byg og Miljø, når sagen er blevet tildelt en sagsbehandler.

Tegningsmateriale til byggeansøgning

Tegninger og dokumentation til byggeansøgningen er fx følgende:

  • Situationsplan med placering af konstruktionen, bygninger og afstand til skel og vej.
  • Plantegning.
  • Facadetegninger med højder.
  • Oplysninger til BBR.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2015 ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandling. Det gælder for ansøgninger indsendt efter 1. januar 2015.

Færdigmelding af byggesag

Byggeri må ikke tages i brug, inden vi har givet en ibrugtagningstilladelse.

Ejer eller ansøger skal færdigmelde byggeriet via Byg og Miljø, når byggearbejdet er færdigt. I Byg og Miljø skal udfyldes erklæring om, at byggeriet er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Færdigmeldingen skal være vedlagt dokumentation, som er beskrevet i byggetilladelsen. Dokumentationen kan fx være IBS-attest fra landinspektør og dokumentation på tekniske forhold.

BBR (Bygnings- og Boligregistret) bliver automatisk ajourført, når byggesagen bliver afsluttet.