Hvilke konstruktioner kræver byggetilladelse?

Få overblik over om dit byggearbejde til hegnsmur, hævet terrasse eller anden konstruktion kræver en tilladelse inden opstart.

Konstruktioner, som kræver byggetilladelse

Faste konstruktioner, som har betydning i forhold til byggelovgivningen, kræver en tilladelse.

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

  • Hegnsmure med højde over 1,8 meter
  • Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn
  • Lysmaster
  • Pyloner og fritstående skilte
  • Fritstående solcelleanlæg
  • Vindmøller
  • Offentlige legepladser

Hvis du er i tvivl, så kontakt BYG på mail teknik@fmk.dk eller telefon 72 53 21 04.

Ansøg om en byggetilladelse

Konstruktioner, som ikke kræver byggetilladelse

Eksempler på byggearbejder, som ikke kræver byggetilladelse:

  • Svømmebassin
  • Satellitantenner med diameter på under 1 meter

Regler i Bygningsreglementet og lokalplaner skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan kræve tilladelse fra anden lovgivning, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06