Nedrivning af bygninger

Nedrivning af bebyggelse og faste konstruktioner kræver tilladelse inden nedrivningen kan påbegyndes.

Ansøgning om nedrivning

Indsend din ansøgning om nedrivning via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet tegning med den bygning, der skal rives ned og oplysninger til BBR. Ejer skal indsende ansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Nedrivningen kan kræve en tilladelse i forhold til anden lovgivning, inden vi kan behandle byggesagen. Du skal undersøge dette i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen i Byg og Miljø.

Du modtager en kvittering i Byg og Miljø, når sagen er blevet tildelt en sagsbehandler.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2015 ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandling. Det gælder for ansøgninger indsendt efter 1. januar 2015.

Hvilke bygninger må rives ned uden tilladelse?

Følgende bygninger må nedrives uden tilladelse fra kommunen:

  • Garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse på højst 50 m² og i tilknytning til enfamiliehus eller sommerhus.

Integreret garage, carport eller udhus er ikke omfattet af denne bestemmelse.

Lokalplaners bestemmelser skal stadig overholdes. Lokalplaner kan indeholde regler om, at bygninger skal bevares og ikke må rives ned. Hvis bygningen er anført bevaringsværdig i en lokalplan, skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Fredede og bevaringsværdige bygninger må ikke rives ned, inden der er meddelt tilladelse. En bygning er bevaringsværdig, når den har en bevaringsværdi på en skala fra 1-4.

Når nedrivningen er færdig, skal ejer sende færdigmelding via Byg og Miljø. BBR (Bygnings- og Boligregistret)  bliver ajourført, når nedrivningsarbejdet er færdigmeldt.

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06