Rekvirering af bygningstegninger

Bygningstegningerne fra alle byggesager bliver arkiveret ved kommunen. Du har mulighed for at få en kopi af en tegning.

Byggesagsarkiv - Weblageret for borgere

I Byggesagsarkivet, også kaldes Weblageret, kan du finde afsluttede byggesager over langt de fleste ejendomme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det gælder dog ikke tegninger med placering af olietanke efter 2011.

Weblager.dk kan du søge direkte fra forsiden eller vælge at søge via adresse, matrikel eller ejendomsnummer.

Du kan søge på adressen, matrikelnummer eller ejendomsnummer og herefter åbne pdf-filen på den sag, du ønsker at se. Sagerne kan indeholde tegninger, tilladelser, beregninger og andre dokumenter. Ejendomme med eksempelvis bank, posthus og militære anlæg er ikke offentligt tilgængelige. Hvis du gerne vil se sådan en sag, skal du have en fuldmagt fra ejeren, og sende den til os via digital post.

En sag kan også være låst og pdf-ikonet ved sagen er skiftet ud med en hængelås. Låste sager kan indeholde fortrolige oplysninger, som fx et cpr.nr. eller være adressebeskyttet. Er du ejer af ejendommen, kan vi hjælpe dig med at få adgang. Send en mail til os, hvor du i mailen skriver den adresse, matrikel-eller ejendomsnummer, hvis dokumenter du gerne vil have adgang til. Skal dokumenterne sendes til en anden, for eksempel en håndværker, så skriv - ud over adresse, matrikel-eller ejendomsnummer - også navnet på den person og det firma, samt mailadresse, som skal modtage sagens dokumenter.

Skriv til os på teknik@fmk.dk

Luftfoto af din ejendom

Hvis du skal bruge en situationsplan over din grund kan du evt. anvende luftfoto i stedet for tegning.

På kortmateriale kan du se luftfoto af din ejendom. Ved printning af kortet til en pdf-fil kan du vælge et målfast forhold, fx 1:500 eller 1:1000. Der gøres opmærksom på, at placering af matrikelskel på kortet kun er vejledende.

Kontakt

Mellemgade 15, 5600 Faaborg

teknik@fmk.dk

Telefon 72 53 21 07 i tidsrummet:
Mandag10-12
Tirsdag10-12
OnsdagLukket
Torsdag15-17
Fredag10-12

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06